3D Ritningar

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Vi kan nu också erbjuda 3d ritningar! Det betyder att ni kommer in med era enklare bilder eller ritningar varvid vår duktige grafiker Stiven skapar en 3d bild av ert projekt! Självklart kan vi leverera ritningen både på papper och elektroniskt. Vi arbetar, liksom de flesta i branschen, med AutoCAD. Detta underlättar för både kunder och ev. samarbetspartners, det är många personer inblandade i stora projekt och att den tekniska biten fungerar är en grundförutsättning.

Utskrift på papper i A4 och A3-format eller som elektronisk fil i formaten .pdf .png och/eller .dwg

Detta är perfekt för dig som är intresserad av våra platsbyggda lösningar !

Bygglovshandlingar

Att bygga om, till eller nytt kan vara en skrämmande process. Ett av de första stegen är att ta fram bygglovshandlingar – något som vi gärna hjälper er med. Från skisser och ritningar till kontakt med kommunens byggnadsnämnd. Våra projektledare finns med från start till projektets avslut, det är tryggt att ha EN person att vända sig till med sina frågor och funderingar, och det är viktigt att denna person är väl insatt i just ditt projekt.

Läs mer om Boverkets regler kring bygglov här.

Kontaktuppgifter
E-POST: info@2snickare.se
TFN: 018 – 14 33 14